Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Л. А. Мартинець, доктор педагогічних наук, доцент.
С. С. Данилюк, доктор педагогічних наук, професор.
В. Ю. Стрельніков, доктор педагогічних наук, професор.
О. В. Бацилєва, доктор психологічних наук, професор.
Н. М. Лосєва, доктор педагогічних наук, професор.
І. М. Зарішняк, кандидат педагогічних наук, доцент.
Ю. В. Кушнір, кандидат педагогічних наук, доцент.
І. В. Пузь, кандидат психологічних наук, доцент.
Т. М. Денисовець, кандидат педагогічних наук, доцент.